Virke jubler over grensehandelstiltak: ”Et historisk gjennombrudd”

Regjeringen kutter avgiftene på grensevarer.

Regjeringspartiene og Frp har varslet kutt i avgiftene på grensehandelvarer, som øl, vin og sukker med 3,7 milliarder kroner, i forbindelse med statsbudsjetter for 2021. Det er gledelige nyheter for Virke.

Budsjettforliket er et historisk gjennombrudd for å gi dagligvarebransjen likere konkurransevilkår med konkurrentene over grensen. Regjeringen og særlig FrP fortjener honnør for solide grep for å få arbeidsplasser og verdiskaping tilbake til Norge, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare, i en pressemelding.

Annonse

Anslag fra dagligvarekjedene viser at opp mot 75 prosent av nyansettelsene som har kommet som følge av at nordmenn nå handler dagligvarer i Norge og ikke i utlandet, er unge under 25 år. Samtidig viser en rapport fra Menon Economics at varig stans i grensehandelen kan gi 8200 flere arbeidsplasser bare i dagligvarehandelen og på Vinmonopolet.

Neste steg fra regjeringens side må være å innfri løftet om å etablere et grensehandelsbarometer. Dette må gi jevnlig og oppdatert informasjon om både grensehandelens omfang, og hvilke varer nordmenn kjøper i utlandet. Dagens kostholds-statistikk fra Helsedirektoratet måler kun utviklingen på varer kjøpt i Norge.

Dagligvarebransjen har gjennom mange år samarbeidet med myndighetene om å få folk til å velge sunnere varer. Nå er tiden overmoden for å få på plass et presist kunnskapsgrunnlag om den faktiske kostholdsutviklingen. I tillegg bør regjeringen snarest få på plass en stortingsmelding som gir ytterligere kunnskap om grensehandelen og dens ringvirkninger, slår Størksen fast.

En enkeltstående pilotundersøkelse fra SSB, viser at nordmenn grensehandlet for 2 milliarder kroner i september i fjor.

Abonner

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Takk!