11. oktober

B2B Netthandel - en unik vekstmulighet

  • Fra: 11. oktober 2018 08:00
  • Til: 11. oktober 2018 12:00
  • Sted: Akersgata 55, 0180 Oslo

Les mer (info.lis.no)

Når man snakker om netthandel tenker man ofte på digitalt salg til konsumentene (B2C), og vi har etterhvert blitt både bortskjemte og kravstore i måten vi skal gjennomføre et kjøp på. 

Det samme kan en ikke si om handelen mellom selskaper, også kjent som B2B-handel. Selv om B2B-markedet har høy omsetning, er løsningene gamle og utdaterte. Med andre ord: B2B henger et stykke etter.

Det er spesielt muligheten til å bestille varer en butikk ikke har på lager, såkalte skaffevarer, som vokser opp som et satsningsområde for mange bedrifter. Her kan grossist eller leverandør skaffe seg et konkurransefortrinn hvis man kan synligjøre varebeholdning og levere dette på kort tid. 

I tillegg vil også suppleringsordre eller gjenkjøp gi store muligheter for vekst. Det finnes mange løsninger for dette i dag, og EDI har blitt brukt i en årrekke, men de nye e-handelsplattformene som vokser frem kan tilby en helt annen brukeropplevelse enn det man ser i dagens innkjøpsportaler.

Kravet til intergrasjoner mellom ulike IT-systemer, kontroll på masterdata, rabbattmatriser, avklaring med forhandlere og interne motvilje gjør at det fort kan være for sent å starte reisen den dagen din argeste konkurrent har lansert sin plattform. 

I løpet av dette frokostmøtet vil vi ta for oss de problemstillingene som må løses både teknisk og organisatorisk, og vi vil presentere ulike løsninger fra både leverandør- og kundesiden.

Saminaret arrangeres torsdag 11.oktober kl. 0800 - 1200. For oppdatert program og påmelding, se her.

Til toppen