7. november

om ca. 2 måneder

Kom og hør inspirerende kundecaser

  • Fra: 7. november 2019 08:30
  • Til: 7. november 2019 16:00
  • Sted: Dronning Eufemias Gate 16, 0191 Oslo

Les mer (info.apportsystems.com)

På Commerce Excellence 2019 kan du høre inspirerende kundecaser og finne ut hvordan andre virksomheter håndterer og løser utfordringer i forbindelse med dagens temaer: Utfordringen fra kjøp til levering. Er du på vei med kundereisen?

Disse casene vil gi deg innsikt i andres erfaringer med optimalisering av prosesser knyttet til intern logistikk, automatisering og IT med fokus på eksempel Omnichannel Commerce. Du vil også få høre mer detaljert om hvordan de styrer kundens reise fra kjøp til levering, og om hvorfor det er verdifullt å kunne styre kjøpsreisen. 

På konferansen presenteres også en rekke spennende talere, som vil dele sin kunnskap om og erfaringer med utfordringer virksomheter støter på i forbindelse med Omnichannel Commerce og kundenes kjøpsreise.

Hvem er konferansen beregnet på? 
Konferansen henvender seg spesielt til deg som er beslutningstager på ledelsesnivå (CEO, CFO, CIO, logistikkdirektør og lignende) i en mellomstor eller stor B2C- eller B2B-virksomhet.

Gratis deltagelse, men no show-gebyr
Deltagelse er gratis, men fordi vi kun har plass til et begrenset antall deltagere og gjerne vil utnytte plassene maksimalt for å sikre at flest mulig får anledning til å delta, tillater vi oss å kreve et no show-gebyr på 500 kr hvis du ikke dukker opp og ikke har meldt avbud senest dagen før konferansen. 

Til toppen