Nye regler skal hindre blokkering ved netthandel

Forbyr blokkering og ulike priser basert på nasjonalitet.

Torsdag denne uken kom det på plass regler mot geoblokkering, som skal hindre blokkering av nettsider og ulike priser for ulike land.

Vi handler stadig mer på nett og fram til nå har det vært praksis for noen næringsdrivende i EØS å gi ulike priser og betingelser basert på hjemland. Derfor må vi ha et regelverk som bidrar til å ivareta forbrukerrettighetene våre, også når vi handler på nett på tvers av grensene i EØS, sier næringsminister Iselin Nybø, i en pressemelding.

Annonse

Forbudet innebærer at næringsdrivende forbys å blokkere eller begrense kunders tilgang til deres nettsider basert på kundens nasjonalitet eller geografiske tilhørighet.

Næringsdrivende forbys samtidig å videresende kunder til deler av nettsiden sin som er særskilt rettet mot kunder med bestemt nasjonalitet eller geografisk tilhørighet, uten at kunden samtykker til det. I tillegg vil det ikke være mulig å ta ulike priser eller vilkår basert på kundens geografiske tilhørighet.

Regelverket er ment for å styrke flyten av varer og tjenester i det indre markedet i EØS-området, meddeler regjeringen. Dette for at næringsdrivende og forbrukere skal kunne få bedre tilgang til varer og tjenester i det indre marked.

Dermed får både kunder og næringsdrivende større valgfrihet. Ved å bli behandlet likt får vi dessuten flere muligheter, sier næringsministeren.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!