Rekordår for bokhandelen – 30 prosent netthandel

"Bidrar til at vi er i bedre stand til å utføre vårt samfunnsoppdrag"

For landets største bokhandelsaktør var 2020 et turbulent, men godt år. Det økonomiske resultatet for fjoråret ble kraftig forbedret og endte på 81 millioner kroner før skatt. Det er opp fra 300 000 kroner i 2019. Samtidig nådde den samlede omsetningen for hele Norli-konsernet med medlemsbutikker 1,9 milliarder kroner.

I følge selskapet skyldes fremgangen i stor grad digitale løsninger, som gjør at kundene fortsatt kan handle hos Norli selv om butikkene er stengt.

Annonse

Samlet sett vil jeg anta at nærmere 30 prosent av vår omsetning nå skjer online. Netthandelen har eksplodert i løpet av 2020, og den fortsetter å øke. Vi har lagt til rette for dette ved at butikkene våre fungerer som fremskutte plukklagre. Den økte netthandelen medfører at butikker over hele landet kan dermed ha et stort utvalg av bøker, sier Thomasgaard, sier administrerende direktør John Thomasgaard i Norli, i en pressemelding.

Praktisk talt alle landets 185 bokhandlere tilknyttet Norli gikk med overskudd i 2020. For å takke butikkansatte som har stått i frontlinjen hver dag, skal det ligge ekstraordinære bonusbetalinger til alle ansatte i regnskapet.

Mye tyder på at den positive trenden fra 2020 fortsetter inn i 2021. Det er bra for alle som er glad i bøker.

Bygger gigantisk bokhandel

Den siste tiden har 60 Norli-bokhandlere holdt stengt. Likevel holder den samlede omsetningen seg god.

Mange fremstiller økt netthandel som en trussel for faghandelen, men for oss er det motsatt. Vi ser at økt netthandel og nye netthandelsløsninger faktisk bidrar til at vi er i bedre stand til å utføre vårt samfunnsoppdrag, nemlig å sørge for at folk over hele landet får god tilgang til litteratur av høy kvalitet. Vi jobber systematisk med bredde og utvalg, og de digitale løsningene våre støtter oss i å få omløp på hele bredden.

Norli har vært gjennom en betydelig restrukturering de siste årene, med blant annet ny netthandel og kundeklubb samt dobling i av antall Norli-butikker. Nå bygger Norli også Nordens største bokhandel, som skal bli et litterært opplevelsessenter midt i Oslo sentrum.

Thomasgaard forklarer at det er den økte netthandelen og de nye netthandelsløsningene som gjør det økonomisk mulig med en slik satsing, som blir en motor for netthandelen til Norli.

Vi moderniserer og knytter sammen Norli i Universitetsgata og Norli på Paleet i Karl Johans gate. Universitetsgaten og Paleet vil være separate butikker som knyttes sammen gjennom en passasje. Dette blir en gigantisk bokhandel med over 50-tusen titler. Vi ønsker at dette skal bli et litterært samlingssted for publikum, forfattere og forlag. Her kan for eksempel forlag arrangere åpne treff med forfattere i vår nye storstue, sier Thomasgaard.

Annonse

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!