Retningslinjer

Vi har utviklet en del retningslinjer for vårt redaksjonelle og kommmersielle arbeid. Her presenterer vi de viktigste.

Pressemeldinger

Som en del av vårt kommersielle tilbud tillater vi bedrifter å publisere pressemeldinger. Hensikten bak dette formatet er at selskaper med komplekse budskap skal få anledning til å presentere sine budskap på en forståelig måte. Annonsører kan dele innsikt fra egen virksomhet, forskning og generelle tanker om temaer som er relevante for målgruppen. Vi tillater derimot ikke produktreklame i dette formatet, men forbeholder oss retten til å justere tekster som er overdrevet spekket med reklame.

Det er ikke tillat å omtale konkurrenter på en negativ måte.

Det er tillat å omtale egne samarbeidspartnere, men vi presiserer at det er egen virksomhet eller egne kunder som normalt skal være i fokus i artiklene.

Det er ikke tillat å bruke annonseformatet som en kanal for tilsvar på redaksjonelle artikler fra Netthandel.no eller andre medier. Det er avsender som selv er ansvarlig for innhold og bilder.

Kommersielle linker

Artikler kan inneholde kommersielle linker. Redaksjonen omtaler butikker uavhengig av dette. Alle redaksjonelle artikler er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger. I tråd med den digitale journalistikkens muligheter lenker vi normalt til de omtale nettsidene.

Event-oversikt

I vår event-oversikt legger vi kun ut lenker til Nordens største konferanser.

Disse retningslinjene blir oppdatert fortløpende.

Til toppen