Utfordreren nedbemanner: “Nødvendig grep for at Oda skal lykkes”

Må vise til lønnsomhet raskere enn tenkt.

Oda er i behov for kapital for å kunne støtte den globale veksten som er påbegynt med tilstedeværelse i både det finske og tyske markedet i tillegg til Norge. For å sikre denne finansieringen ser matbutikken seg nødt til å ta tøffe grep.

Selskapets nye strategi inkluderer blant annet nedbemanning og omstrukturering i deler av konsernet. Kundene skal ikke merke noe til endringene, opplyser Oda.

Annonse

I løpet av de siste årene har vi posisjonert Oda for eksplosiv vekst. Men sett opp mot et mer dystert makroøkonomisk bilde, krever kapitalmarkedene at vi raskere kan vise til lønnsomhet i driften globalt. Da må vi gjøre endringer i organisasjonen som bidrar til at vi når det målet. Det vil i hovedsak påvirke ansatte som jobber med utvikling og vekst i den globale organisasjonen. Kundene i Norge, Finland og Tyskland vil ikke merke noe til endringene, sier Oda-sjef Karl Munthe-Kaas.

Oda er i sluttfasen av å sikre finansiering på rundt 1,5 milliarder kroner, og vil komme tilbake med flere detaljer om dette i nær fremtid.

Nødvendige grep

Omtrent 70 stillinger skal kuttes i Global Group Services, selskapets sentrale utviklingsgruppe. Nevnte selskap skal også slå sammen flere avdelinger for å kunne effektivisere driften. Munthe-Kaas informerte de ansatte om endringene under et allmøte i dag, 1.november.

Mange i Oda er skuffet i dag. Flere av de ansatte vil nå gå inn i nye roller, men vi vil også miste mange dyktige og kompetente kolleger. Det er folk som har gitt alt til Oda, som vi vil savne og som vi unner alt godt fremover. Dette er likevel nødvendige grep som vi må ta for at Oda skal lykkes. Vi skal fortsette å være utfordreren i dagligvaremarkedet, og dette gjør selskapet mer robust i en usikker tid, sier Munthe-Kaas.

Hverken ansatte eller driften i de norske, finske og tyske selskapene påvirkes av endringene. Oda valgte tidligere i høst å utsette den planlagte satsingen i Bochum, Tyskland, men holder fast på åpningen i Berlin i januar 2023.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!