Vipps øker med 272 millioner – investerer stort i fremtiden

En fusjon og en fisjon skal gjennomføres i løpet av de neste tre månedene.

Tallene for fjoråret står klart i Vipps årsrapport for 2021. I tillegg til en stor økning i inntekter ser man også et større tap. Årsaken til økningen inntekter skal være sterk vekst av bruk innen netthandel, samtidig som betydelige engangskostnader som forårsaker et større underskudd.

Den samlede årsinntekten for 2021 lander på 1 774 millioner kroner. Dette er en økning på 272 millioner kroner fra 2020, hvor 136 millioner skal komme fra veksten i bruk av Vipps, da særlig innen netthandel.

Annonse

Vi opplever en enorm etterspørsel fra nettbutikker og bedrifter over hele landet som ønsker å ta betalt på en enkel måte. Før pandemien hadde vi 3 500 nettbutikker som tok Vipps, når har vi 15 000, sier Vipps-sjef Rune Garborg i en pressemelding.

Antall nettbutikker som tilbyr Vipps økte altså med hele 70 prosent i løpet av 2021, samtidig som økningen i antall transaksjoner på nett var på 110 prosent.

Planlegger europeisk satsing

Vipps AS hadde en vekst som gav et positivt underliggende driftsresultat for 2021. Samlet hadde selskapet et underskudd på 181 millioner kroner i fjor, sammenlignet mot et underskudd på 35 millioner kroner i 2020. Årsaken til dette skal være engangskostnader knyttet til bytte av plattform og leverandør på ID-området, i tillegg til kostnader knyttet til fusjonen og fisjonen som planlegges.

Samtidig som det planlegges en fusjon mellom Vipps, MobilePay og Pivo er det altså også meldt at BankID og BankAxept vil skilles ut som eget selskap. Selskapet vil beholde samme eierskap som i dag. Det er forventet at en fusjon og fisjon vil bli gjennomfør i løpet av årets tredje kvartal.

I et marked som roper på forenkling fortsetter vi å investere i nye tjenester for bedrifter og brukere. Vipps kommer med flere nyheter fremover som vil gjøre det enda enklere å ta betalt og øke salget for bedrifter i både fysiske og digitale butikker. Ikke minst planlegger vi å investere betydelig i den europeiske satsingen sammen med MobilePay og Pivo, sier Garborg.

Dersom søknaden om fusjon, som er til behandling i EU-kommisjonen, blir godkjent – vil det nye, nordiske selskapet bestå av 12 millioner brukere, over 400 000 bedriftskunder og ha over 900 millioner transaksjoner årlig, opplyser selskapet.

BankID opplevde også sterk vekst i 2021. Inntektene fra dette området økte med 66 millioner kroner i 2021 og straks er det dags for å rulle ut den nye BankID-appen, som allerede har over 600 000 brukere. Inntektene fra BankAxept økte med 71 millioner kroner i 2021, sammenlignet med 2020.

Annonse

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!