Virke med klar oppfordring til ny regjering: ”Det haster”

"Dette er ikke tiden for å diskutere høyere skatter- og avgifter"

Virke arbeider for å sikre like vilkår mellom norske og utenlandske bedrifter, og har nå forventninger til den nye regjeringen innen blant annet skatte- og avgiftspolitikken.

Varehandelen vokste enormt under pandemien. Og særlig handel på nett. Her tror vi ikke det er noen vei tilbake. Netthandel av både varer og tjenester fortsetter å vokse, og konkurransen for norske virksomheter skjerpes. De utenlandske konkurrentene er bare et tastetrykk unna, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, i en pressemelding og fortsetter:

Annonse

Da er det viktig at de norske bedriftene har like vilkår som de utenlandske nettbutikkene og de globale, digitale markedsplassene. Det haster med en gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet og hvordan vi fremmer miljøkrav i alle kanaler.

I følge Virkes konjukturanalyse gikk forbruket på tjenester og konsum i utlandet ned med henholdsvis 59 og 97 milliarder kroner i 2020, sammenlignet med 2019. Penger brukt på varer gikk opp 42 milliarder kroner, og sparing i husholdningene gikk opp 130 milliarder kroner, også sammenlignet med 2019. Dette viser tall fra Virkes konjunkturanalyse.

Disse oppsparte pengene ønsker Virke tilbake til norsk verdiskaping. Én måte å fremme dette er ved å sikre like vilkår for norske bedrifter sammenlignet med utenlandske nettbutikker og digitale markedsplasser, mener de.

Norske virksomheter opplever ulike vilkår sammenlignet med de utenlandske nettbutikkene og digitale markedsplassene på flere områder, blant annet toll på tekstilvarer, momsunndragelse, selskapsskatt og miljøkrav til produktene som selges til norske forbrukere. Til sammen gir dette utenlandske nettaktører og plattformselskaper en urettmessig konkurransefordel sammenlignet med norske aktører. Det skader virksomheter, arbeidsplasser og hele samfunnet, sier Kristensen.

I Virkes analyse kommer det frem at nordmenn handlet fysiske varer for hele 20,1 milliarder kroner i utenlandske nettbutikker i 2020. De norske nettbutikkene hadde en vekst på 38 prosent, og 83 prosent av norske butikkjeder har nå nettbutikk.

En undersøkelse gjennomført blant Virkes medlemmer viser dessuten at en av tre virksomheter opplever skatter og avgifter som en barriere for deres grønne omstilling. Her mener Virke det er på tide med en oppdatering av systemet.

Dette er ikke tiden for å diskutere høyere skatter- og avgifter, men en smartere innretning. Skatte- og avgiftspolitikken burde stimulere til innovasjon og grønn omstilling, men i dag er den for ofte til hinder for nettopp dette. Et eksempel er merverdiavgift på reparasjonstjenester. Dette er saker vi vil jobbe tett med en ny regjering om i årene som kommer, sier Kristensen.

Annonse

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!